Dienstenwijzer

Mogen wij ons aan u voorstellen?
Wij, Assurantiekantoor Vergeer, zijn specialisten in het geven van advies op het gebied van verzekeringen, pensioen, hypotheken en financiële planning. Bij al onze medewerkers staat een persoonlijke benaderingen en service voorop.

Omdat wij belang hechten aan een goede voorlichting onderschrijft ons kantoor de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair.

De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars.

Wat mag u van ons verwachten?
Een deskundig advies, gebaseerd op een inventarisatie die wij samen met u maken, waarbij we kijken naar de risico’s waar u mee te maken heeft. Op deze manier is het advies altijd toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden.

Periodieke controle van uw verzekeringspakket. Samen kijken we welke gewijzigde omstandigheden van invloed zijn op uw financiële doelstellingen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in de gezinssamenstelling of in sociale- en fiscale wetgeving.

Werkzaamheden die te maken hebben met de aanvraag en controle van de polissen en eventuele opzeggingen van elders lopende polissen, wordt door ons verzorgd.

Mocht u schade ondervinden op een bij ons lopende polis, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

Wij archiveren alle stukken in uw persoonlijk dossier.

Wat verwachten wij van u ?
Om u van een correct advies te voorzien, hebben wij juiste gegevens nodig. Ook als tussentijds uw persoonlijke situatie wijzigt, is het voor u van groot belang ons dit te laten weten.

Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Per post : Assurantiekantoor Vergeer , Postbus 349, 2180 AH Hillegom.
Telefonisch : 0252-519725
Fax : 0252-523559
E-mail : info@akvergeer.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00. U kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk bezoek. U kunt ons hiervoor tijdens kantooruren bereiken.

Wanneer er niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld, of de wijziging wordt uitgevoerd.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om in onze advisering producten van verschillende maatschappijen te betrekken, zodat voor u te allen tijde het beste aanbod kan worden geselecteerd.

Onze beloning als intermediair
Deze is van oudsher een kostenvergoeding van de verzekeringsmaatschappij, voor de bij hen ondergebrachte polissen. Deze vormt een onderdeel van de premie die u in rekening wordt gebracht.

Onze kwaliteit
Ons kantoor is ingeschreven bij de SER ( Sociaal Economische Raad ) onder nummer 1069191B. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

Vanzelfsprekend hebben wij een vergunning om te bemiddelen in alle hierboven genoemde producten, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende polissen over te dragen naar een adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen, in bijzondere situaties, het initiatief nemen om de relatie te beëindigen. In dit geval verzoeken wij de verzekeraar om de polissen over te boeken naar een ander intermediair.

Heeft u klachten ?
U heeft uiteraard een klachtenmogelijkheid bij ons kantoor. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u dit aan ons kenbaar wilt maken. Is het zo dat wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut.

Stichting Klachteninstituut
Postbus 93560
2509 AN DenHaag
Tel : 070-3338999