Privacy Verklaring

Privacy verklaring Assurantiekantoor Vergeer

Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig.  Hoe beter we u leren kennen, hoe beter we u kunnen adviseren over uw financiële risico’s. We vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wij, Assurantiekantoor Vergeer, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit op een behoorlijke en zorgvuldige manier doen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wat is verwerken: verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie. De meeste persoonsgegevens ontvangen we van u zelf of bijvoorbeeld uw partner.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

• Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
• Uw geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat.
• De samenstelling van uw gezin en de gegevens van uw kinderen.
• Nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
• Informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
• Uw rekeningnummer.
• Informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
• Uw pensioengegevens.
• Informatie over uw huidige financiële producten.
• Contactmomenten ( zoals brieven en email die wij sturen en van u ontvangen).
• Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid , schadeverleden of strafrechtelijke verleden.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij:

• U advies geven over uw financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten en deze producten voor u beheren.
• Uw behoefte en voorkeuren in kaart brengen om producten goed aan te laten sluiten hierop.
• Met u moeten kunnen communiceren over uw verzekeringen, veranderingen en service informatie.
• Schade voor u administreren en het schadeproces begeleiden.
• Klachten en geschillen te behandelen.
• Voor u de belastingaangifte verzorgen
• Moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening delen we uw persoonsgegevens onder andere met verzekeringsmaatschappijen, bemiddelaars, schade-experts en schadeherstellers, geldverstrekkers en banken.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen we uw gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bent bij Assurantiekantoor Vergeer. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk en contractueel verplicht om uw gegevens nog minimaal 5 jaar te bewaren. Voor sommige gegevens en situaties kan dit langer zijn.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website, Portal en IT systemen zijn goed beveiligd en verder doen wij ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit doen we door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Al onze medewerkers en de partijen waar wij mee samenwerken hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

• Kamer van koophandel , voor het bepalen of op het opgegeven adres bedrijven staan geregistreerd. En voor het achterhalen van het nummer van de kamer van koophandel. Met deze gegevens kunnen we een ( offerte- ) aanvraag compleet maken.

• Rdw, voor het ophalen van gegevens van een voertuig. En om te controleren of het  voertuig op het moment van de aanvraag van de verzekering al verzekerd was en bij welke maatschappij.

• Google maps, Voor het bepalen van het type woonhuis en de ligging van het woonhuis. Bijvoorbeeld voor de ( offerte )aanvraag van een woonhuisverzekering.

• Kadaster, voor het controleren van de ouderdom en m2 van de woning. Bijvoorbeeld voor een ( offerte-) aanvraag van een woonhuis.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

• Inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
• Informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.
• Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
• Uw persoonsgegevens te verwijderen.
• De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
• Uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen, aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten en leggen we uit waarom.


Aanpassen van deze privacyverklaring

We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Dat mag bijvoorbeeld wanneer er iets verandert in de wetten of regels.


Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kunt u contact opnemen met ons kantoor tijdens kantooruren : 0252-519725 of per mail : info@akvergeer.nl


Heeft u een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dat kan tijdens kantooruren : 0252-519725 of per mail : info@akvergeer.nl

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.